Dispozitat e haxhit dhe të umres sipas Kuranit dhe Sunnetit

Përshkrimi

Ky libër flet për dispozitat e haxhit dhe të umres sipas Kuranit, Sunnetit dhe gjurmëve të të parëve tanë, dhe përmend gjërat e shpikura që i kanë shtuar njerëzit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes