Dispozitat e Imamit dhe pasuesve të tij

Ligjërues : Alaudin Abazi

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Në këtë audio hoxha i nderuar flet rreth disa rregullave që kanë të bëjnë me imamin. ai flet për privilegjin, vlerën dhe përgjegjësinë e atij që del imam pastaj flet rreth asaj se cila vepër është më me vlerë dalja imam apo të bërit myezin. Dhe e përfundon ligjëratën e tij me sqarimin e asaj se kush ka përparësi për të dalë imam dhe llojet e imamëve.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes