Devotshmëria

Ligjërues : Enis Rama

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për devotshmërinë, vlerën dhe rëndësinë e saj.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes