Shpejtimi ne kryerjen e Haxhit

Ligjërues : Ferid Selimi

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Të shpejtuarit në kryerjen e adhurimeve është shenjë e islamit të sinqertë te muslimani dhe tregues i dashurisë së tij ndaj Allahut dhe fesë së Tij. Një prej adhurimeve që duhet të përshpejtojmë në kryerjen e tij në mënyrë që ta kryejmë obligimin dhe t’i shijojmë mirësitë e tij është edhe Haxhi. E ky është edhe thelbi i hytbes së hoxhës së nderuar Ferid Selimit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes