Çka është liria?

Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Në vazhdën e sqarimeve të shumë keqkuptimeve rreth Islamit, hoxha i nderuar Enis Rama flet rreth botëkuptimit të lirisë sipas Islamit. Domethënia e të qenit i lirë, përkufizimi i lirisë reale dhe rëndësia e lirisë së shpirtit dhe zemrës janë disa nga çështjet e shtjelluara në këtë ligjëratë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat