Lufta e Bedrit

Ligjërues : Enes Goga

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Beteja e Bedrit është beteja më e rëndësishme në historinë islame. Aty u vë në pah fuqia e besimit dhe vlera e parimeve. Për këtë dhe mësime të tjera nga kjo betejë flet, në këtë hytbe, hoxha i nderuar Enes Goga.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes