Si t’i shërbejmë Islamit

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Njeriu duhet të jetë falënderues ndaj Allahut për të mirat ndaj Tij e sidomos që e ka larguar nga devijimi në udhëzim. Falënderimi dikton të jemi në shërbim të Islamit, ku me fjalë dhe vepër, do t’ua komunikojmë të tjerëve Islamin dhe mirësitë e tij. E kjo është edhe porosia e kësaj ligjërate.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes