Shkaqet e shkatërrimit të popujve

Përshkrimi

Kjo është pjesa e parë e ligjëratës “Shkaqet e shkatërrimit të popujve” dhe në të shtjellohen dy pika e a to janë:
1. Gjendja e popujve të mëhershëm sipas përshkrimit Kuranor.
2. Sqarimi se vetëmashtrimi i disa popujve për shkak të arriturave të tyre i ka bërë ata t’i harrojnë mirësitë e Allahut dhe ta refuzojnë të vërtetën.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes