• Shqip

    Muftiu : Alaudin Abazi

    Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar, Alaudin Abazi, e teksti i saj është: “Desha të di lidhur me disa hippermarkete të cilat organizojnë lojë shpërblyese me rastin e blerjes së mallit në ato markete. A është e lejuar që të blihet për këtë qellim (për të fituar p.sh. shpërblimin e premtuar) dhe po qe se nuk e ke qëllimin për të fituar shpërblimin, a lejohet të merret ajo në rast se të bie fati, po ashtu edhe për paketime të ndryshme ku në to mund të rastisë se ti ke fituar njërin nga shpërblimet.”.

  • Shqip

    Muftiu : Alaudin Abazi

    Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Alaudin Abazi – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Në përgjigjen rreth pranimit të dhuratës gjatë tetë marsit, keni thënë se kjo është e lejuar për besimtaren përveç mishit të therur. Do të doja të dija, nëse është e lejueshme të pranosh ushqime të tjera të dhuruara prej njerëzve, përveç mishit të therur, në rastet e festave jo islame, si p.sh.: (ditëlindjet, krishtlindjet, viti i ri).”

Mbresat