Pranimi i dhuratave nga jomuslimanet me rastin e festave te tyre

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Alaudin Abazi – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Në përgjigjen rreth pranimit të dhuratës gjatë tetë marsit, keni thënë se kjo është e lejuar për besimtaren përveç mishit të therur. Do të doja të dija, nëse është e lejueshme të pranosh ushqime të tjera të dhuruara prej njerëzve, përveç mishit të therur, në rastet e festave jo islame, si p.sh.: (ditëlindjet, krishtlindjet, viti i ri).”

Mbresat