معلومات المواد باللغة العربية

Abdullah b. Ahmed El Huvejl - Libra

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    Në këtë përmbledhje të shkurtër gjenden rregulla dhe kategorizime të ndryshme të besimit islam, duke përmbledhur dhe kufizuar gjërat e ndara e të shpërbëra dhe duke ia mundësuar lexuesit ta radhitë në mendje këtë shkencë me lehtësi.