Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe

Përshkrimi

Ky është përkthimi më i njohur i domethënieve të Kuranit Fisnik në shqip. Ky botim ka pas fatin të botohet nga Kompleksi i Mbretit Fehd për botimin e Kuranit si dhe është i vetmi përkthim që është i shoqëruar me komentim.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes