Rregullat fikhore

Përktheu: Jusuf Kastrati

Përshkrimi

Kjo është një përmbledhje e shkurtër e rregullave të fikhut, e përshtatshme për fillestarët e kësaj shkence. Në këtë libërth i kam përmendur vetëm pesë rregullat kryesore dhe disa nënrregulla që burojnë prej tyre, duke sjellë shembuj përkatës për secilën.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes