Libri i Teuhidit dhe Akides

Përshkrimi

Libri i Teuhidit dhe Akides: libër në gjuhën shqipe, i përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, përmban një mori njohurish fetare në aspektin e besimit dhe parimeve të fesë, si dhe të disa dispozitave juridike, adhurimeve dhe raporteve shoqërore. Gjithashtu përmban fragmente të shkurtra nga biografia profetike, si the koment të shkurtër të kaptinave të shkurtra të Kuranit. Në fund të librit ka bërë një pjesë për pyetje dhe provime.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes