Hadithi: "O i Gjallë e i Përjetshëm! O Mbajtësi i gjithçkaje!..."

Përshkrimi

Hadithi: "O i Gjallë e i Përjetshëm! O Mbajtësi i gjithçkaje! Me mëshirën Tënde të kërkoj ndihmë! Rregulloji të gjitha punët e mia dhe mos më lër të mbështetem në veten time as sa një hapje e mbyllje e syrit!"

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes