Hadithi: "O Allah, të lutem të më bësh banor të Xhenetit dhe të më ruash nga Zjarri."

Përshkrimi

Hadithi: "O Allah, të lutem të më bësh banor të Xhenetit dhe të më ruash nga Zjarri."

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes