Nevoja jonë për Allahun - 1

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë të mbajtur në Londër hoxha i nderuar tregon nevojën e njerëzve për Allahun e lartësuar në jetën e tyre dhe për obligimin e njohjes e adhurimit të Tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes