Rruga drejt Allahut

Ligjërues : Ahmed Kalaja

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

“Njerëzit janë në udhëtim, nga momenti që janë krijuar e derisa ti vendosin valixhet e tyre në Xhenet apo Xhehnem. E pasi që është udhëtim, atëherë patjetër duhet të ketë një orientim dhe për këtë njeriu ka nevojë për udhëzim?
Njeriu në këtë udhëtim duhet të ketë atë që i jep sukses në rrugëtimin e tij drejt Xhenetit dhe Allahut të lartësuar.”
Hoxha i nderuar e sqaron tërë këtë me një metodë tërheqëse.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: