Mashia Walimfanya Ally Bin Abi Twalib (R.A) Kuwa Ni Mungu Akawachoma Moto

Maelezo

Mada hii inazungumzia: Historia fupi ya Yushaa Bin Nuni, na asili ya Abdillah Bin Sabaa, inazungumzia pia namna Mashia walivyo mfanya Ally Bin Abi Twalib kuwa ni Mungu.

Maoni yako muhimu kwetu