Umuhimu Wa Tawheed

Maelezo

Mada hii inazungumzia:Utukufu wa muislam kuwa na lailaha Illa Allah katika maisha yake, na mambo mengi alio yafanya Allah kwasababu ya neon hilo, na kuna habari njema kuwa mwenye kufa bila kufanya ushirikina ataingia peponi.

Download

Utunzi wa kielimu:

Maoni yako muhimu kwetu