Safari Ya Mwisho 03

Safari Ya Mwisho 03

Maelezo

Mada hii inazungumzia: Maisha ya Nabii Adam (a.s) baada ya kuondolewa Peponi, pia imezungumzia umuhimu wa kufuata mwongozo wa Allah katika maisha.

Maoni yako muhimu kwetu