Aqida sahanten jopera - 1

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE SEFE aqida sahanten jopera kamma silamaqun ta timmeme a ganta ti aqida nya ayani dina lasilinwa a kembe gani alla kitabe ado faren sunna

an warayen nwa o hamini