Aqida sahanten jopera - 2

Aqida sahanten jopera - 2

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE SEFE aqida sahanten jopera kamma silamaqun ta timmeme a ganta na atafu sondomendi nanti alla yanda hoho taga abane koti kappa lema nta ayi asefe dina tananu kama nido silamaqun qensemeya ada akoyi nanti silamaqun nyani tonwunwa

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini