Aqida sahanten jopera - 2

Aqida sahanten jopera - 2

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE SEFE aqida sahanten jopera kamma silamaqun ta timmeme a ganta na atafu sondomendi nanti alla yanda hoho taga abane koti kappa lema nta ayi asefe dina tananu kama nido silamaqun qensemeya ada akoyi nanti silamaqun nyani tonwunwa

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa: