Tibabun Moodin Siinan Yillen Yaxan Kiiten

Tibabun Moodin Siinan Yillen Yaxan Kiiten

qaranwu dana : Yaaxub jaxu

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE yaaxub SEFE Tibabun Moodin Siinan Yillen Yaxan Kiiten ada twanaxoro asefe ada aqurandi nati a haramunteni salami na nyaxa dieya asefe silaminu salun kamma sumu xaso sale ado bana sale

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa: