இறைவசனங்களின் கருத்தை மாற்றுதல் (2)

இறைவசனங்களின் கருத்தை மாற்றுதல் (2)

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"அல்குர்ஆன், ஸுன்னாவில் கூறப்பட்டுள்ள தஃவீல்
பிற்காலத்தில் தஃவீலுக்கு வழங்கப்பட்ட விளக்கம்
அஷ்அரிய்யா, மாதுரீதிய்யாக்களிடம் தஃவீல்
அல்லாஹ்வின் பெயர், பண்புகளில் முஃதஸிலாக்கள், அஷ்அரிய்யாக்களின் நிலைப்பாடு"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப