நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 13 - பகுதி 1 - 2

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 13 - பகுதி 1 - 2

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
விசுவாசியாக மாட்டார் என்பதன் அர்த்தம் பரிபூரண விசுவாசியாக மாட்டார் என்பதாகும்.
அஹ்லுஸ்ஸுன்னாக்களிடத்தில் ஈமானின் வரைவிலக்கணம்
தான் விரும்புவதைத் தனது சகோதரனுக்கும் விரும்புவதன் அவசியம்
பொறாமையை பற்றிய எச்சரிக்கை"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப