நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 22

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 22

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
கடமையான தொழுகை, நோன்பின் முக்கியத்துவம்
ஹலாலை ஹலால் என்றும், ஹராத்தை ஹராம் என்றும் ஏற்றுக் கொள்வதன் விளக்கம்
நபித்தோழர்களின் நோக்கங்களெல்லாம் சுவனம் நுழைவது மாத்திரமே
இந்த நபிமொழியில் ஸகாத், ஹஜ் ஆகியன கூறப்படாமைக்குக் காரணம்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப