நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 27

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 27

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
அல்லாஹ்விடம் பேண வேண்டிய நற்குணம்
அடியார்களிடம் பேண வேண்டிய நற்குணம்
பாவத்தின் வரையறையும் அதன் அடையாளங்களும்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப