நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 30

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
இஸ்லாத்தில் கடமையானவை, தடைசெய்யப்பட்டவை என இரு பகுதிகள் உள்ளன
கடமைகளைப் பேணிப் பாதுகாப்பதன் அவசியம்
அல்லாஹ்வின் வரையறைகளை மீறுதல் கூடாது
அல்லாஹ் தனது அடியார்கள் மீது கொண்டுள்ள கருணையின் வெளிப்பாடு"

feedback