நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 37

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 37

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
நன்மை செய்ய எத்தனித்து அதை செய்யாமல் விடும் சில சந்தர்ப்பங்கள்
பாவம் செய்ய எத்தனிக்கும் சந்தர்ப்பங்கள்
அடியார்களின் அனைத்து நன்மை, தூமைகளையும் எழுதி வைத்திருப்பது அல்லாஹ் அவர்கள் மீது கொண்ட அதீத கரிசணையின் வெளிப்பாடாகும்"

அறிவியல் வகைகள்:

رأيك يهمنا