ఆ దేవుడు ఒక్కడే

వివరణ

దేవుడు అంటే ఎవరు, ఆయన ఒక్కడా లేక అనేకులా, ఒక్కడే అయితే ఆ ఒక్కడూ ఎవరూ? అనే విషయాలు ఈ వ్యాసంలో చర్చించబడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి