దైవదౌత్యంపై విశ్వాసం

వివరణ

మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ అధ్యాపకులైన జనాబ్ ముహమ్మద్ ఇనాముల్లాహ్ ఉమ్రీ గారి వ్యాసాన్ని అక్కడి విద్యార్థిని నఫీసా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో ప్రవక్త అంటే ఎవరు, రసూల్ అంటే ఎవరు, ప్రవక్తల ప్రత్యేకతల గురించి, అంతిమ ప్రవక్త మరియు సందేశహరుడి విశ్వసించవలసిన ఆవశ్యకత గురించి స్పష్టంగా, క్లుప్తంగా వివరించబడినది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి