రబ్వహ్ జాలియాత్ 3వ స్థాయి సీరతు పాఠం

వివరణ

రియాద్ లోని రబ్వహ్ జాలియాత్ యొక్క విద్యాశాఖలో ప్రతి శుక్రవారం జరిగే ఇస్లామిక్ స్టడీస్ 3వ స్థాయిలో సీరతు పాఠం.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్