ఖుర్ఆన్ తెలుగు భావానువాదం

వివరణ

అరబీ భాష నుండి తిన్నగా తెలుగులో ప్రచురించబడిన ఉత్తమ ఖుర్ఆన్ భావానువాదాలలో ఇదొకటి. డాక్టర్ అబ్దుల్ రహీమ్ మౌలానా దీనిని అనువదించారు. ఉత్తమ క్యాలిటీ MP3 ఆడియో.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి