ఒకే కులం ఒకే మతం – ఒకే దేవుడు

వివరణ

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు మనందరి ఏకైక దేవుడి గురించి వివరంగా చర్చించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి