ค่ำคืนลัยละตุลก็อดรฺ

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดว่าด้วยคืนลัยละตุลก็อดรฺ อธิบายความหมาย ความประเสริฐ ทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของลัยละตุลก็อดรฺ ผ่านความเห็นของบรรดาอุละมาอ์ การสนับสนุนให้ประกอบอิบาดะฮฺในคืนนี้

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

สารบัญเนื้อหา

 

1. ความหมายของอัลก็อดรฺ

2. สาเหตุที่ได้ชื่อว่าค่ำคืนอัลก็อดรฺ

3. ความประเสริฐของค่ำคืนอัลก็อดรฺ

3.1 เป็นค่ำคืนแห่งการอิบาดะฮฺที่ประเสริฐกว่าค่ำคืนใดๆ

3.2 เป็นค่ำคืนที่บรรดามะลาอิกะฮฺมากมายและรูหฺลงมายังโลก

3.3 เป็นค่ำคืนแห่งความศานติจนถึงรุ่งอรุณ

3.4 เป็นค่ำคืนที่ผู้ประกอบอิบาดะฮฺด้วยเปี่ยมศรัทธาและหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺจะได้รับการอภัยโทษในบาปต่างๆที่ผ่านมา

3.5 เป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺทรงกำหนดปัจจัยยังชีพ อายุขัย และกฎสภาวะประจำปี

4. ไม่มีการเจาะจงค่ำคืนอัลก็อดรฺ

5. สาเหตุที่ไม่มีการเจาะจงค่ำคืนอัลก็อดรฺ

5.1 เศาะหาบะฮฺสองคนโต้เถียงและด่าว่ากัน

5.2 ครอบครัวของนบีได้ปลุกท่านให้ตื่นจากนอน

6. ทัศนะอุละมาอ์เกี่ยวกับการเจาะจงค่ำคืนอัลก็อดรฺ

7. ค่ำคืนอัลก็อดรฺมีการสับเปลี่ยนและหมุนเวียนกันหรือไม่

8. ทำไมค่ำคืนอัลก็อดรฺจึงถูกปกปิด

9. สัญญาณของค่ำคืนอัลก็อดรฺ

10. อิบาดะฮฺที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติในค่ำคืนอัลก็อดรฺ

10.1 จริงจังในการประกอบอิบาดะฮฺและปลุกครอบครัว

10.2 ละหมาดตะรอวีหฺและกิยามุลลัยล์

10.3 ขอดุอาอ์ตามที่ท่านนบีได้แนะนำไว้ให้และดุอาอ์อื่นๆ

10.4 ปลีกตัวทำอิอฺติกาฟ

10.5 อ่านอัลกุรอาน

 

ส่งฟีดแบ็ก