ซะกาต อธิบายความหมาย หุก่ม และประโยชน์

คำอธิบาย

อธิบายเกี่ยวกับ เคล็ดลับความหลากหลายของอิบาดาต เงื่อนไขของทรัพย์สินที่จะให้ประโยชน์แก่เจ้าของของมัน เวลาที่มีการบัญญัติซะกาต หุก่มของซะกาต วิทยปัญญาในการบัญญัติซะกาต ปริมาณซะกาต ความดีงามของการจ่ายซะกาต
เงื่อนไขของซะกาต สิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขการครบรอบปี หุก่มซะกาตสิ่งวะกัฟ คนที่มีหนี้สินต้องจ่ายซะกาตหรือไม่? ทรัพย์สินที่ต้องจ่ายซะกาต ทรัพย์สินที่ไม่ต้องจ่ายซะกาต ทรัพย์สินที่ต้องจ่ายซะกาต

Download
ส่งฟีดแบ็ก