ซะกาตฟิฏรฺ

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วย วิทยปัญญาในการบัญญัติซะกาตฟิฏรฺ หุก่มซะกาตฟิฏรฺ เวลาที่วาญิบซะกาตฟิฏรฺ เวลาที่จะจ่ายซะกาตฟิฏรฺ จำนวนซะกาตฟิฏรฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก