ซะกาตฟิฏรฺ

คำอธิบาย

กล่าวถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายซะกาตฟิฏรฺ หรือ ซะกาตฟิตเราะฮฺ ระบุหลักฐานจากหะดีษที่เป็นต้นบัญญัติของอะมัลดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนของซะกาต สิ่งใดที่ใช้ออกซะกาต ผู้ที่สามารถรับซะกาตฟิฏรฺได้ เป็นต้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก