อัศหาบ อัลฟุรูฎ - ผู้รับมรดกตามอัตราส่วนที่ถูกกำหนด

คำอธิบาย

อัศหาบ อัลฟุรูฎ - ผู้รับมรดกตามอัตราส่วนที่ถูกกำหนด จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการอธิบายส่วนต่างๆ ของผู้สืบมรดกที่มีสิทธิได้ตามอัตราส่วนที่ถูกกำหนด เช่น สิทธิของแม่, พี่น้องร่วมแม่, ย่าและยาย, สามีและภรรยา พร้อมตัวอย่างการแบ่ง

Download
ส่งฟีดแบ็ก