มรดกของเครือญาติ (ซะวิลอัรหาม)

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยการรับมรดกของเครือญาติ หรือ ซะวิลอัรหาม ที่ไม่มีส่วนกำหนดและไม่มีส่วนที่เหลือจากมรดก อธิบายประเภทของบุคคลเหล่านี้ และวิธีการได้มาซึ่งมรดกของพวกเขา

Download
ส่งฟีดแบ็ก