มรดกของผู้ที่สาบสูญ

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยมรดกของผู้สาบสูญ อธิบายนิยามของผู้สาบสูญ บทบัญญัติเกี่ยวกับคนสาบสูญ และลักษณะต่างๆ ของผู้สาบสูญ รวมถึงวิธีการแบ่งมรดกตามลักษณะในแต่ละกรณี

Download
ส่งฟีดแบ็ก