มรดกของผู้ที่สาบสูญ

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยมรดกของผู้สาบสูญ อธิบายนิยามของผู้สาบสูญ บทบัญญัติเกี่ยวกับคนสาบสูญ และลักษณะต่างๆ ของผู้สาบสูญ รวมถึงวิธีการแบ่งมรดกตามลักษณะในแต่ละกรณี

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  มรดกของผู้สาบสูญ

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ซอบิร อับดุลกอดิร อูมา

  ตรวจทานโดย : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  2011 - 1432


  ﴿ ميراث المفقود ﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري

  ترجمة: صابر عبدالقادر عمر

  مراجعة: فيصل عبدالهادي

  2011 - 1432

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  11. มรดกของผู้ที่สาบสูญ

  คนสาบสูญ คือ ผู้ที่หายไปโดยไม่ทราบข่าวคราว ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่หรือได้ตายไปแล้ว

  บทบัญญัติเกี่ยวกับคนสาบสูญ

  คนสาบสูญมีสองกรณี คือ ตาย หรือ ยังมีชีวิต, และทุกกรณีก็มีบัญญัติเฉพาะ เช่น บัญญัติเกี่ยวกับภรรยาของเขา, บัญญัติเกี่ยวกับมรดกคนอื่นให้เขา, บัญญัติเกี่ยวกับมรดกของเขาให้แก่คนอื่น และบัญญัติเกี่ยวกับการรับมรดกของคนอื่นพร้อมกับเขา

  และหากไม่สามารถข้อชี้ชัดได้ว่าเขาตายหรือยังมีชีวิตอยู่ เราก็ต้องกำหนดระยะเวลาสำหรับการค้นหาผู้สาบสูญ และการกำหนดระยะเวลานี้ ให้อยู่ในอิจญ์ติฮาด (คำวินิจฉัย) ของผู้พิพากษา และประกอบกับผลกระทบที่สร้างความเสียหายเนื่องจากการสาบสูญของเขา

  ลักษณะต่างๆ ของคนสาบสูญ

  1. หากผู้สาบสูญอยู่ในฐานะเจ้ามรดก และเวลาแห่งการรอคอยได้ผ่านพ้นไป โดยยังไม่สามารถทราบได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือได้ตายไปแล้ว เราจะตัดสินว่าเขาได้ตายไปแล้ว และให้แบ่งมรดกที่เป็นของเขาเฉพาะ และส่วนที่ถูกกับเก็บสำรองไว้เพื่อเขา โดยจะแบ่งให้แก่ทายาทที่ยังมีชีวิตในขณะที่ได้มีการตัดสินว่าเขาได้ตายไปแล้ว ส่วนบรรดาญาติที่ตายในช่วงของการรอคอย(ก่อนที่จะมีการตัดสินว่าเขาตายแล้ว)ก็จะไม่มีสิทธิ์รับมรดก

  2. หากผู้สาบสูญอยู่ในฐานะผู้รับมรดก และไม่มีการเรียกร้องเรื่องมรดก มรดกก็จะถูกกักเก็บไว้จนกว่าจะทราบสถานะของเขาว่ามีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว หรือหมดเวลาแห่งการรอคอย และหากบรรดาญาติได้เรียกร้องให้แบ่งมรดก เราก็ต้องแบ่งให้พวกเขาด้วยส่วนที่น้อยกว่า และกักเก็บไว้ในส่วนที่เหลือจนกว่าจะทราบสถานะของเขา หากเขามีชีวิตอยู่ ก็แบ่งส่วนของเขาให้เขา หากเสียชีวิต ก็แบ่งให้แก่ญาติของเขา

  ปัญหานี้จะถูกแบ่ง โดยสมมุติว่าผู้สาบสูญมีชีวิต และแบ่งอีกครั้งโดยสมมุติว่าเขาเสียชีวิต หากเขามีสิทธิ์ทั้งสองกรณี เราก็จะแบ่งส่วนน้อยกว่าให้แก่เขา, หากเขาได้ทั้งสองกรณีเท่ากัน เราก็แบ่งให้เขาเต็มจำนวน แต่หากเขาได้สิทธิ์เพียงกรณีเดียวเท่านั้น เราก็จะไม่แบ่งให้เขาเลย แต่จะกักเก็บไว้จนกว่าจะทราบสถานะของเขา