บทเรียนจากสูเราะฮฺ อัล-อันอาม อายะฮฺที่ 38

คำอธิบาย

กล่าวถึงบทเรียนต่างๆ จากอายะฮฺที่ 38 ในสูเราะฮฺ อัล-อันอาม เกี่ยวกับความยุติธรรมของอัลลอฮฺ ความรอบรู้ของพระองค์ แม้กระทั่งกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานหรือนกชนิดต่างๆ พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งเหล่านี้และเป็นผู้ให้ริสกีเครื่องปัจจัยยังชีพแก่พวกมันทั้งหมดไม่ต่างไปจากมนุษย์ พระองค์จึงคู่ควรที่สุดแล้วที่เราจำเป็นต้องมอบหมายต่อพระองค์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก