เราะมะฎอนกับการเตาบัต (กลับตัวสู่อัลลอฮฺ)

คำอธิบาย

นาศีฮัตเกาะศีเราะฮฺ (คำตักเตือนสั้นๆ) ที่เชิญชวนให้สำรวจตนเองในเดือนเราะมะฎอน ด้วยการมองย้อนถึงความผิดบาปเพื่อจะได้เตาบัตกลับตนสู่อัลลอฮฺ ในเดือนอันเปี่ยมยิ่งด้วยความประเสริฐ เดือนเราะมะฎอนที่เป็นสุดยอดแห่งช่วงเวลาของการเตาบัตและสำนึกตน

ส่งฟีดแบ็ก