เราะมะฎอน กับ อัลกุรอาน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

เดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน เพื่อเป็นธรรมนูญชีวิตแก่มวลมนุษย์ อัลลอฮฺผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดบทบัญญัติการถือศีลอดในเดือนแห่งอัลกุรอานนี้ เพื่อขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์และพร้อมสำหรับการน้อมนำอัลกุรอาน ศิยามหรือการถือศีลอดจึงมีความเกี่ยวข้องแนบแน่นกับอัลกุรอาน ผู้ใดที่ถือศีลอดแต่มิได้ให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน เขาย่อมที่จะไม่บรรลุเจตนารมย์ที่แท้จริงของเราะมะฎอน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล