เราะมะฎอน เดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บทบรรยายสั้นๆ ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเดือนเราะมะฎอนและคัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่มุสลิมจักต้องให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน โดยระบุถึงหลักฐานจากหะดีษบางบทที่ส่งเสริมให้อ่านอัลกุรอาน โดยให้เริ่มต้นและใช้โอกาสอันดียิ่งในเดือนเราะมะฎอนเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และให้ความสำคัญกับอัลกุรอานในชีวิตประจำวัน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล