คุฏบะฮฺ : ภัยพิบัติธรรมชาติ อีกหนึ่งมุมมองและบทเรียน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ พูดถึงเหตุการณ์อันเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ด้วยมุมมองที่อิงจากคำสอนของอิสลาม และเปรียบเทียบกับตัวอย่างต่างๆ ในอดีตของมนุษยชาติที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอาน พร้อมเรียกร้องให้ทบทวนบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล