คุฏบะฮฺ : เกียรติของมนุษย์

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ : เกียรติของมนุษย์ กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่อัลลอฮฺได้ยกเกียรติให้แก่มนุษย์ด้วยความพิเศษต่างๆ เหนือกว่าสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งมนุษย์มีหน้าที่ต้องรักษาเกียรติที่ได้รับนี้ และต้องขวนขวายเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แก่ตัวเอง รวมทั้งต้องระวังจากกับดักของชัยฏอนที่จะทำให้เราทำลายเกียรติอันสูงส่งของความเป็นมนุษย์เสียเอง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล