คุฏบะฮฺ : มนุษย์ สิ่งถูกสร้างอันประเสริฐที่สุด

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ : มนุษย์ สิ่งถูกสร้างอันประเสริฐที่สุด กล่าวอธิบายพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับมนุษย์ สิ่งถูกสร้างที่ได้รับความพิเศษต่างๆ เหนือสรรพสิ่งอื่นๆ ในโลกนี้ อันเป็นเหตุที่จักต้องระลึกในพระคุณดังกล่าว และทำหน้าที่ตามที่ได้รับมาอย่างสมเกียรติ พร้อมอธิบายวิธีการที่จะรักษาและเพิ่มระดับการเอาใจใส่เกียรติที่ได้รับนี้อย่างไร

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: